سیستم دریافت و پرداخت

چرا باید سیستم دریافت و پرداخت رهیافت استفاده کنیم ؟

یکی از دلایل اهمیت سیستم دریافت و پرداخت ، بهینه سازی کنترل های داخلی است . از آنجایی که وظیفه ی اداره ی وجوه نقد بر عهده ی مدیر مالی سازمان است و شامل دریافت و پرداخت وجوه و اسناد ، واگذاری آنها به حساب های بانکی ، سرمایه گذاری وجوه مازاد بر احتیاج و حفاظت وجوه و اسناد بهادار است .

بنابر این باید روند امور به گونه ای باشد تا از موارد زیر اطمینان حاصل شود :

 • وجوه دریافت و پرداخت شده با ثبت آنها در دفاتر تطبیق داشته باشد .
 • دریافت و پرداخت وجوه بر اساس مجوزهای معتبر صورت پذیرد.
 • با توجه به عملیات عادی سازمان ، وجوه نقد به اندازه کافی در اختیار مدیریت سازمان باشد .

سیستم دریافت و پرداخت به طور کامل پاسخگوی موارد یاد شده است و کنترل های داخلی را به گونه ای شایسته و مطلوبی در سازمان حاکم می کند .

 • هدف نهایی سیستم دریافت و پرداخت ، ارائه گزارش های مدیریتی خاص است که به عنوان یکی از مسئولیت های واحد مالی سازمان همواره به آن تاکید می شود . علاوه بر گزارش های بسیار متنوعی که منتج از عملیات دریافت و پرداخت است ، سیستم دریافت و پرداخت به گونه ای طراحی و پایه ریزی شده که قادر است گزارش هاس خاص مورد نیاز هر یک از مدیران را بر اساس فیلتر کردن عواملی که توسط کابران تعیین می شود ، تهیه کند .افزون بر این ، این قابلیت در سیستم وجود دارد که هر یک از انواع گزارش های تهیه شده توسط سیستم به اکسل ارسال شده و در آن محیط متناسب با سلیقه و نیاز کابر طراحی شود .

در این بخش با نحوه دریافت و پرداخت ( وجه نقد /چک)، واگذاری ، وصول ، برگشت و عودت به ترتیب زیر آشنا

می شوید.

104,000,000 ریال

توضیحات

عملیات

 • برگه دریافت : در منوی عمودی سیستم بر روی منوی سیستم دریافت و پرداخت کلیک کنید .

با این کار ، فرمی به همین نام باز می شود . از این فرم برای دریافت (چک / وجه نقد / صندوق) از طرف حسابهای مختلف سازمان استفاده می شود .

برای ایجاد  روی گزینه   در بالای فرم کلیک کنید . سپس اطلاعات  مربوط به قسمتهای مختلف برگه دریافت جدید را به ترتیب و به شرح زیر وارد کنید .

 • تاریخ برگه : تاریخ دقیق دریافت اسناد ، وجوه نقد دریافت شده توسط صندوقدار و دریافت های نقد واریزی به حساب های بانکی توسط مشتریان را در این قسمت وارد می کنیم .
 • دریافت کننده : قبل از انتخاب دریافت کننده ، با مراجعه به قسمت تعریف حساب تفصیلی در اطلاعات پایه نرم افزار ، یک کد تفصیلی جدید به نام اسناد نزد صندوق برای (دریافت چک ) ، یک کد تفصیلی جدید برای دریافتی های که توسط صندوق دار به صورت نقد دریافت می شود به نام ( صندوق ) ایجاد می کنیم . بعد از تعاریف فوق که انجام پذیرفت ، در این قسمت دریافت کننده را انتخاب می کنیم . با این کار ثبت سند بدهکار حساب دریافت چک / نقد و بانک / صندوق انتخاب و تکمیل می گردد.
 • پرداخت کننده : اشخاص حقیقی یا حقوقی که وجه نقد یا چک به سازمان ما پرداخت کرده اند را در این قسمت انتخاب می کنیم . با این کار ثبت سند بستانکار حساب دریافت انتخاب و تکمیل می گردد.
 • تفصیلی دو : اگر در تمامی زیر سیستم های نرم افزار حسابداری رهیافت از تفصیلی دو استفاده نموده اید ، این قسمت برای (دریافت کننده و پرداخت کننده ) را حتما بایستی تکمیل نمود .
 • بابت : ماهیت اصلی ثبت سند بستانکار و تعیین حساب کل و معین سند حسابداری ، با انتخاب آیتم بابت مورد نظر توسط کاربر تعیین می گردد .
 • نوع : براساس نوع دریافت این قسمت تکمیل می گردد ( دریافت چک / نقد و بانک / صندوق )
 • مبلغ : مبلغ دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی
 • تاریخ سررسید : تاریخ سررسید قید شده بر روی چک های دریافتی ، برای وجه نقد واریزی به بانک (نقد و بانک ) و وجه نقد دریافتی توسط صندوق دار ( صندوق ) همان تاریخ دریافت می باشد .
 • شماره چک / فیش : قید شماره چک و شماره فیش نقدی دریافتی توسط صندوق دار و وجوه نقد واریزی به بانک الزامی می باشد .
 • توضیحات : توضیحات در مورد مشخصات چک یا فیش یا رسید دریافتی صندوق دار در این قسمت اعمال می گردد .
 • عملیات دریافت چک : در این بخش هر گونه عملیات مربوط به مراحل پس از دریافت چک از جمله واگذاری ، وصول ، برگشت و عودت چک انجام می شود .

واگذاری چک به بانک : برای این کار  از آیکون   استفاده می شود ، با کلیک بر روی این آیکون و انتخاب بانک مورد نظر در قسمت تفصیلی یک ، همچنین انتخاب نوع ( واگذار به بانک ) که تعیین کننده  ماهیت بدهکار ، حساب کل و معین مربوطه می باشد و ثبت توضیحات تکمیلی این مهم امکان پذیر می باشد .

واگذاری چک به اشخاص :

جهت واگذاری چک به اشخاص حقیقی و حقوقی با ورود به قسمت عملیات دریافت چک و انتخاب آیکون  همچنین انتخاب شخص مورد نظر در قسمت تفصیلی یک و انتخاب نوع ( مراکز خرید : خرید ، مشتریان : فروش ، سایر اشخاص : اشخاص ، تنخواه گردان ،کارکنان ، مساعده و ویزیتور )  که تعیین کننده  ماهیت بدهکار ، حساب کل و معین مربوطه در سند حسابداری می باشد به همراه ثبت توضیحات تکمیلی این مهم امکان پذیر می باشد .

عودت چک  :

در مرحله ای که ما چک را دریافت کرده ایم و هنوز هیچ عملیاتی در خصوص چک انجام نداده ایم ، به هر دلیلی خواسته باشیم چک را به مشتری عودت دهیم از این آیکون استفاده می نماییم بدین صورت که  شخصی که می خواهیم چک را به آن عودت دهیم در قسمت تفصیلی یک انتخاب و ثبت می کنیم ، همچنین برای انتخاب نوع هم ، همان نوعی که در زمان دریافت چک انتخاب نموده ایم را انتخاب می نماییم .

ویرایش چک   :

در صورتی که چک دریافتی نیاز به ویرایش داشته باید از این ایکون بهره می جوئیم .

ریست کردن چک   :

اگر مراحل مختلفی جهت یه چک انجام پذیرفته باشد ، به عنوان مثال چک دریافت شده ، واگذار به بانک شده و تا مرحله وصول چک هم پیش رفته باشیم ، در اینجا اگر چک دریافتی نیاز به ویرایش داشته باشد و بخواهیم به مرحله ابتدایی یعنی همان دریافت چک برسیم ( واگذار به بانک و وصول چک را حذف کنیم ) ، از این آیکون استفاده می نماییم . علاوه بر اینکه سند های حسابداری بابت واگذاری و وصول حذف می شود ، خود چک هم در وضعیت دریافت چک ( آتی ) قرار می گیرد .

بازگشت به مرحله قبل  :

تقریبا مشابه آیکون ریست چک عملیات انجام می شود ، با این تفاوت که مرحله به مرحله عملیات چک را به قبل بر می گرداند.

 • برگه پرداخت
 • تاریخ برگه : تاریخ دقیق پرداخت اسناد ، وجوه نقد پرداخت شده توسط صندوقدار و پرداخت های نقد انجام شده توسط ساتنا ، شبا و …  را در این قسمت وارد می کنیم .
 • دریافت کننده : با انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی که دریافت کننده چک یا نقد می باشند ، این قسمت تکمیل می گردد . با این کار ثبت سند بدهکار حساب پرداخت چک / وجه نقد  انتخاب و تکمیل می گردد.
 • پرداخت کننده : از محل های مختلفی پرداخت انجام می پذیرد ، به عنوان مثال یا چک ، وجه نقد از بانک یا صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می گردد ، در صورت پرداخت چک ( تفصیلی جاری مربوط به دسته چک مجموعه ) انتخاب ، در غیر اینصورت اگر پرداخت از صندوق انجام شود با انتخاب ( حساب تفصیلی صندوق ) ، پرداخت نقدی از حساب بانکی به صورت ساتنا ، شبا و .. با انتخاب (تفصیلی حساب بانک برداشت کننده وجه ) انجام می پذیرد . با این کار ثبت سند بستانکار حساب پرداخت چک / نقد و بانک / صندوق انتخاب و تکمیل می گردد.
 • تفصیلی دو : اگر در تمامی زیر سیستم های نرم افزار حسابداری رهیافت از تفصیلی دو استفاده نموده اید ، این قسمت برای (دریافت کننده و پرداخت کننده ) را حتما بایستی تکمیل نمود .
 • بابت : ماهیت اصلی ثبت سند بستانکار و تعیین حساب کل و معین سند حسابداری ، با انتخاب آیتم بابت مورد نظر توسط کاربر تعیین می گردد .
 • نوع : براساس نوع دریافت این قسمت تکمیل می گردد ( دریافت چک / نقد و بانک / صندوق)
 • مبلغ : مبلغ پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی
 • تاریخ سررسید : تاریخ سررسید قید شده بر روی چک های پرداختی ، برای وجه نقد پرداختی از بانک (نقد و بانک ) و وجه نقد پرداختی توسط صندوق دار ( صندوق ) همان تاریخ پرداخت می باشد .
 • شماره چک / فیش : قید شماره چک و شماره فیش یا رسید پرداختی توسط صندوق دار و وجوه نقد پرداختی از بانک الزامی می باشد .
 • توضیحات : توضیحات در مورد مشخصات چک یا فیش یا رسید پرداختی صندوق دار در این قسمت اعمال می گردد .

 • عملیات پرداخت چک

وصول چک پرداختی :  

چک صادر شده توسط سازمان دارای تاریخ سررسید می باشد و بایستی در تاریخ مورد نظر در صورت پاس شدن چک نسبت به وصول چک اقدام نمود ، با کلیک روی آیکون وصول شده  از حساب بانکی سازمان صادر کننده چک خارج و از حساب بانکی کسر می گردد .

برگشت چک پرداختی :

در صورتیکه به هر دلیل ( کسری موجودی و … )  چک صادر شده برگشت شده باشد از این آیکون استفاده می شود .

ویرایش چک پرداختی  :

در صورتی که چک پرداختی نیاز به ویرایش داشته باید از این ایکون بهره می جوئیم .

ریست کردن چک پرداختی  :

اگر مراحل مختلفی جهت یه چک انجام پذیرفته باشد ، به عنوان مثال چک پرداخت شده ، و تا مرحله وصول چک هم پیش رفته باشیم ، در اینجا اگر چک پرداختی نیاز به ویرایش داشته باشد و بخواهیم به مرحله ابتدایی یعنی همان پرداخت چک برسیم   ، از این آیکون استفاده می نماییم . علاوه بر اینکه سند های حسابداری بابت وصول چک پرداختی حذف می شود ، خود چک هم در وضعیت پرداخت چک ( آتی ) قرار می گیرد .

بازگشت به مرحله قبل  :

تقریبا مشابه آیکون ریست چک عملیات انجام می شود ، با این تفاوت که مرحله به مرحله عملیات چک را به قبل بر می گرداند.

 • برگه ثبت هزینه

برای ارتباط یه هزینه به کالا یا محصول خاص از این قسمت استفاده می گردد ، همچنین ثبت چنین هزینه ای در آمار معاملات فصلی خرید اعمال می گردد .

 • برگه تنخواه گردان

برای ثبت هزینه های مربوط به تنخواه گردان و یا به عبارتی هزینه های جزئی و صدور عملکرد تنخواه داران مختلفت سازمان از این قسمت استفاده می گردد .

 • برگه راس گیری

کاربران سیستم دریافت و پرداخت برای راس گیری چند فقره چک و دانستن این موضوع که میانگین تاریخ چند

فقره چک و یا به عبارتی طول مدت چکهای دریافتی یا پرداختی ، برگه راس گیری مورد استفاده قرار می گیرد.

گزارشات

 • مشروح تعهدات دریافتی

 • مشروح تعهدات پرداختی

 • دریافت از اشخاص

 • پرداخت به اشخاص

 • دریافتی ها

 • پرداختی ها

 • گردش اشخاص یک

گزارش گردش اشخاص یک در جهت گرفتن صورتحساب مشتریان ، حساب های بانکی و …  صورت گرفته ، با این کار می توان براساس سر فصل حسابهای کل ، معین ، تاریخ و شماره سند مورد نظر فیلتر و گزارشی مطلوب دریافت نمایید .

 • گردش اشخاص دو

در این گزارش نیز همانند گزارش بالا از تفصیلی ها ، اشخاص ، بانک ها و… می توان گزارش در جهت مغایرت گیری و ارائه صورتحساب اشخاص تهیه نمود . با این تفاوت که در این گزارش ما فاکتورها را به صورت کلی در اختیار داریم و ریز جزئیات کالاها را باید از قسمت ابزار صورتحساب مشاهده کنیم .

همچنین امکان انتخاب موردی فاکتورها و رویدادها در صورتحساب می باشد .

 • گزارش و نمودار

توضیحات تکمیلی

سیستم حسابداری رهیافت

نسخه شرکتی _ تحت ویندوز, نسخه شرکتی _تحت وب, نسخه فروشگاهی _ تحت وب, نسخه فروشگاهی _ تحت ویندوز

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سیستم دریافت و پرداخت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 + چهار =

WeCreativez WhatsApp Support
به رهیافت خوش آمدید
میتونم کمک کنم ؟